Akademia Handlowca

AKADEMIA HANDLOWCA – to nie kompendium wiedzy menedżerskiej. To kompletny, bardzo szeroki ale precyzyjnie wybrany, zakres kompetencji niezbędnych dla osób funkcjonujących w szeroko rozumianym Zarządzaniu Sprzedażą.

Tak zaczynaliśmy. Ale świat się zmienia i stawia wciąż nowe wyzwania. A my lubimy wyzwania.

AKADEMIA HANDLOWCA staje się propozycją dla wszystkich, których zawodowe wybory kierują do pracy z Klientem.
 

Pytanie czy da się w dzisiejszym świecie funkcjonować bez Klientów? Czy jest jakaś branża, profesja, która nie sprzedaje, nie proponuje, nie daje rozwiązań, nie zabiega i nie podlega ocenie przez rynek?

Dzisiaj, jak nigdy, praca polega na „sprzedawaniu swoich talentów i wiedzy”

Dlatego AKADEMIA HANDLOWCA jest produktem skierowanym zarówno do osób chcących założyć własną firmę jak i pracujących w firmach.Strzałem w dziesiątkę, okazały się elementy komunikowania się, propozycja zmiany perspektywy patrzenia na sprzedaży, na filozofię „Myślę tak jak mój Klient” oraz wystąpienia publiczne i sztuka prezentacji. Przede wszystkim, świadomość siebie.

Nasza misja „Sprzedawcy Doskonałego” rozumiana w języku potocznym ma wąski wymiar.

Chcemy by AKADEMIA HANDLOWCA wyraźnie go poszerzała o elementy składające się na naszą całościową postawę, o to jacy jesteśmy, kim chcemy być i jak postrzegają i oceniają nas inni.

Zadaliśmy na początku projektu takie pytanie. Czy Sprzedaż może być moją drogą zawodową?

Dzisiaj zapytalibyśmy raczej, czy jest dzisiaj ktoś kto „nie sprzedaje?”

Sztuka komunikowania się

 • nie można nie komunikować
 • model komunikacji Alberta Mehrabiana i co z niego wynika
 • komunikacja niewerbalna – dlaczego warto się jej uczyć?
 • czytanie i stosowanie języka ciała- oczy, głowa, dłonie, nogi
 • nasza przestrzeń - Cztery strefy  Edwarda Halla
 • „Na pierwszy rzut ucha” – tempo mówienia
 • głos - nasza wizytówka
 • arkana głosu - siła, barwa, artykulacja, dykcja, frazowanie i intonacja
 • oddech -  klucz do pokonania stresu
 • uszy von Thuna – uszy Nadawcy i uszy Odbiory
 • kwadratowe komunikaty
 • jak komunikować by być zrozumiałym
 • typologia „uszy nadawcy-odbiorcy"

Etapy rozmowy handlowej

 • otwarcie rozmowy handlowej
 • porozumiewanie się, budowa relacji
 • identyfikacja typu Klienta
 • identyfikacja potrzeb Klienta
 • przedstawienie oferty
 • radzenie sobie z obiekcjami
 • zamykanie sprzedaży
 • sprzedaż wiązana

Myślę jak mój Klient. (dlaczego Klienci kupują i jak kupują ?)

 • kim jestem dla mojego Klienta?
 • świat mojego Klienta
 • moja filozofia sprzedaży
 • diagnoza Klienta. Model wyników Klienta A-B-C
 • wartości motywujące Klienta do działania
 • mój produkt a cele Klienta
 • budowa relacji (wartość dodana, motywacja, kompetencje, szacunek)
 • komunikowanie się
 • zastosowanie Hierarchii Wartości Firmy (cele, strategie, taktyki, możliwości,  rozwiązania)
 • proces sprzedaży (identyfikacja, kwalifikacja, uzasadnienie, oferta, zamknięcie, dostarczenie)
 • przyspieszenie procesu kupowania

Sztuka prezentacji i elementy wystąpień publicznych

 • Zasady uczenia się dorosłych
 • Skuteczna Prezentacja „Jak spełniać marzenia innych” Zasady przygotowania i przedstawienia prezentacji.
  • Planujemy Analogowo
  • Odpowiedz na najważniejsze pytanie  „Klient co kupuje?  - marzenia”
  • Poczucie Misji
  • Nagłówki
  • Tworzenie Harmonogramu
  • Nieprzyjaciel, zwycięski bohater
  • Jak tworzyć slajdy
  •  Magiczne cyfry, piękne słówka
  • Podziel się „sceną” – współpraca z innymi
  • Rekwizyty w prezentacji
  • Uwolnij Dopaminę – Przewyżka
  • Prezentacja sceniczna
  • Prezentacja – niech wygląda na prosta i łatwą
  • Wygląd prezentera
  • Scenariusz, projekt, wykonanie
 • Czy już jestem Stevem Jobsem ?  podsumowanie

Zarządzanie czasem i zarządzanie przez cele

 • analiza czasu – jak wygląda nasz dzień? praca, wypoczynek, relacje z najbliższymi, hobby, „złodzieje czasu”
 • wytyczanie priorytetów i celów - definicje
 • zasady wyznaczania celów
 • podział celów na krótkoterminowe i długoterminowe
 • kontrola i weryfikacja celów
 • zarządzanie priorytetami
 • hierarchia ważności, czyli co jest pilne a co może poczekać?
 • reguły wyznaczania priorytetów – zasada Pareto, reguła ABC
 • delegowanie zadań – poziomy, przyczyny, korzyści i tworzenie harmonogramu
 • planowanie spotkań – zbieranie danych, harmonogram spotkań, cel  i przebieg spotkań, przygotowanie arkuszy kontrolnych, weryfikacja
 • efektywne planowanie przebiegu dnia pracy
 • plan działania, ustalenie priorytetów, organizacja pracy, delegacja zadań, weryfikacja planu
 • elementy zarządzania sobą w czasie- mój plan czasowy w firmie i poza nią.

Narzędzia pracy Handlowca

 • Kluczowe czynniki biznesu na poziomie Organizacji, Dystryktu, Regionu (tzw. duże cyfry):
  • Rentowność, BIP, Zysk operacyjny, Koszty, Marża, Target
 • Kluczowe czynniki biznesu na poziomie Salonu, Przedstawiciela Handlowego (tzw. małe cyfry):
  • Traffic, Wskaźnik conversji, Średni check, Sprzedaż wiązana, Ilość rzeczy na paragonie, Ocena tajemniczego klienta
 • praca na budżecie – raporty  finansowe P&L, FRS, AOP
 • standardy obsługi klienta – raporty jakościowe : tajemniczy Klient, Okresowa Ocena Doskonałości, Ocena Pracy Salonu,  Raport z Wizyty.

Certyfikacja - TEST THE BEST

 • Test zaliczeniowy AKADEMII HANDLOWCA

Cena kursu to 1800 zł brutto

Liczba uczestników w grupie 15 osób
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Płatność  rozkładamy na dwie, trzy lub cztery raty bez dodatkowych opłat !
Szczegółowe warunki płatności dostępne w karcie zgłoszeniowej

Cena Akademii Handlowca zawiera:

 • 64 godzin intensywnego kursu / 8 dni szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe w segregatorze
 • twoje wystąpienia oraz certyfikację na płycie DVD
 • dostęp do rozszerzonych materiałów on-line
 • certyfikat ukończenia Akademii Handlowca
 • zaświadczenia o treści merytorycznej każdego modułu
 • przerwy kawowe i obiady
 • prowadzenie warsztatów przez dwóch trenerów

 

Harmonogram Akademii Handlowca

 

Edycja Kielce / możliwość zmiany lokalizacji projektu  

Trener edycji: Jakub Stawicki i Sławomir Młynarczyk
Miejsce szkolenia: Hotel Ibis Kielce

 

Moduł I

Sztuka komunikowania się - 1 dzień

Moduł II

Etapy rozmowy handlowej -1 dzień

Moduł III

Myślę jak mój klient (dlaczego klienci kupują i jak klienci kupują) - 1 dzień

Moduł IV

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych - 1 dzień

Moduł V

Zarządzanie czasem  i zarządzanie przez cele - 1dzień

Moduł VI

Narzędzia pracy handlowca - 1 dzień

Moduł VII

Certyfikacja Akademii Handlowca - 1 dzień

 

Edycja Łódź / możliwość zmiany lokalizacji projektu  

Trener edycji: Jakub Stawicki i Sławomir Młynarczyk
Miejsce szkolenia: Hotel Ibis Łódź

 

Moduł I

Sztuka komunikowania się - 1 dzień

Moduł II

Etapy rozmowy handlowej -1 dzień

Moduł III

Myślę jak mój klient (dlaczego klienci kupują i jak klienci kupują) - 1 dzień

Moduł IV

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych - 1 dzień

Moduł V

Zarządzanie czasem  i zarządzanie przez cele - 1dzień

Moduł VI

Narzędzia pracy handlowca - 1 dzień

Moduł VII

Certyfikacja Akademii Handlowca - 1 dzień

 

Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
Treść:
Copyright 2013 - Sławomir Młynarczyk i Partnerzy © Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja - www.squaretech.pl