Metody pracy

W prowadzeniu naszych warsztatów jesteśmy sobą, nie zmieniamy się w „super trenerów”, kogoś lepszego.  Prowadzimy zajęcia z duchem Davida A. Kolba i razem z zasadą WUP  i dlatego głównymi  aktorami naszych  zajęć są nasi słuchacze.

Naszą rolą jest słuchać, obserwować i inspirować, tak by wyzwolić energię grupy i wykorzystać ją w zadanym obszarze. Ponieważ dorośli rzadko wierzą na słowo, mnie również, unaocznianie jest kluczowym momentem przekazywania wiedzy i rozumienia. Wpływa też najbardziej na zmianę naszych stereotypów i postaw.

Warsztaty to rodzaj zajęć, gdzie uczestnicy doświadczają, testują w praktyce, tworzą teorie i wysuwają wnioski, a dokładnie mówiąc, sprawdzonym przez nas rozwiązaniem jest tutaj cykl: ćwiczenie / zastanowienie wywołujące temat - konsensus / dyskusja wypracowujące poprawnego rozwiązania i wnioskowanie / kropka nad ”i” czyli nazwanie rzeczy po imieniu wraz z przykładami. Powiedz co myślisz, posłuchaj co myślą inni, spróbuj i przekonaj się sam, ja poszukam istoty zdarzenia.

Podczas  warsztatów,  największą wartością  jest to co się dzieje między uczestnikami - wymiana doświadczeń i pokazanie innym swoich światów.

Prawdziwą radością i satysfakcją  naszej pracy jest chwila,  kiedy widzimy jak nasi uczestnicy przeżywają prawdziwą przygodę odkrywania czegoś nowego, jak przełamują swoje słabości – budzą w sobie olbrzyma i radość z tej chwili.  Kochamy to…

Copyright 2013 - Sławomir Młynarczyk i Partnerzy © Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja - www.squaretech.pl